RSS

Dương vật cương như thế nào?

27 Jun

Sự cương xảy ra như thế nào?

Dương vật chứa hai buồng được gọi là thể hang chạy dài dọc theo dương vật. Mô xốp lót đầy trong những buồng này gọi là lớp vỏ trắng. Mô xốp chứa cơ trơn, mô sợi, những khoảng trống và động mạch..Niệu đạo là kênh dẫn lưu nước tiểu, phóng tinh nằm dọc dưới thể hang.

Sự cương bắt đầu với những cảm giác và kích thích thần kinh. Những xung động từ não, thần kinh tại chỗ gây ra dãn cơ thể hang, cho phép máu vào trong và đổ đầy những khoang trống. Máu làm gia tăng áp lực trong thể hang làm cho dương vật căng lớn ra. Lớp vỏ trắng giúp giữ máu lại trong thể hang điều này làm duy trì sự cương. Sự cương sẽ lui khi các cơ trong dương vật co bóp, ngừng đổ máu vào và mở cho những kênh thoát ra ngoài.

Advertisements
 
 

One response to “Dương vật cương như thế nào?

  1. Anonymous

    June 9, 2012 at 1:36 pm

    duong vat cuong la nhu the nao

     

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: