RSS

Trận đại dịch lớn nhất trong lịch sử thế giới

06 Mar

 

 dich-xua-sua.jpg

Trận dịch hạch xảy ra trong những năm 1347-1351, đã giết chết ¼ dân số châu Âu và thêm 75 triệu người khác trên thế giới. Sau trận dịch này, đã xảy ra một tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng.

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: